LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Wpisowe i składki

Wyszczególnienie

Wysokość wpisowego
(6-krotna składka miesięczna)

Składka miesięczna
Przedsiębiorstwa do 5 pracowników 330,00 55,00
Przedsiębiorstwa 5 - 10 pracowników 510,00 85,00
Przedsiębiorstwa 10-50 pracowników 660,00 110,00
Przedsiębiorstwa 50-100 pracowników 780,00 130,00
Przedsiębiorstwa 100-300 pracowników 1020,00 170,00
Przedsiębiorstwa powyżej 300 pracowników 1.680,00 280,00
Gminy do 50 tys. mieszkańców 450,00 75,00
Gminy 50-100 tys. mieszkańców 900,00 150,00
Gminy powyżej 100 tys. mieszk. 1.350,00 225,00
Banki 1.800,00 300,00

 Zgodnie z uchwałą Nr 4 Walnego Zgromadzenia ZIG z dnia 14.04.2000r. składki płacone kwartalnie do 21 dni od otrzymania noty