Według przepisów, które obowiązują do końca października br. nie jest możliwe opłacanie w ramach split payment zaliczek nieudokumentowanych fakturami. Sytuacja ta dotyczy płatności zaliczkowych dokonywanych na podstawie otrzymanych:

■ faktur pro forma
■ not księgowych
■ wezwań do zapłaty

Obecnie faktura dotycząca płatności zaliczkowej może być wystawiona nawet do 30 dni przed otrzymaniem zaliczki i do 15. dnia miesiąca następnego po jej otrzymaniu.

Sytuacja ta ulegnie zmianie wraz z wprowadzeniem z dniem 1 listopada 2019 r. obligatoryjnego MPP czyli mechanizmu podzielonej płatności oraz grupy nowych regulacji dotyczących split payment.