Jak szacuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie od 80 do 90 procent przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Zdarza się, że strony związane są nawet 180-dniowym terminem płatności. Z danych BIG InfoMonitor z marca bieżącego roku wynika, że prawie 50 procent firm spóźniło się z płatnościami nawet o 2 miesiące. Szczególnie narażonym na utratę płynności finansowej sektorem jest budownictwo i transport. W tych branżach ponad 60 procent firm zmaga się z problemem nierzetelnych kontrahentów – podaje BIG InfoMonitor. Ustawa antyzatorowa ma rozwiązać ten problem między innymi dzięki skróceniu terminów spłaty zobowiązań.