LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Zmiana Dyrektora i adresu siedziby

W styczniu 2019r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.

Obecnie stanowisko to zajmuje Łukasz Kolber.

Jest on Prezesem Fundacji Godne Życie, Przewodniczącym Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz Wiceprzewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Jest założycielem 2 z 3 Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez fundację oraz Dąbrowskich Poradni Prawnych "Paragraf", koordynatorem projektów unijnych, miejskich, wojewódzki, zainicjował również zmiany w Miejskim Centrum Informacji, którego to jest koordynatorem.
Od wielu jest organizatorem imprez miejskich i pikników: Industriada w DG, Piknik Pełen Życia w Fabryce Pełnej Życia, Olimpiada Sportów Niecodziennych, Festiwal kultury ludowej EtnoART, Festiwal Kultur Różnych.
Wielokrotnie nagradzany: Człowiek Roku 2012 DzZach, Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka UNICEF, Wyróżnienie Dąbrowianina Roku, Nagrody "Miłosierny wśród Potrzebujących".

Prezesem Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej jest od kilku kadencji Lechosław Juszczyk.

Informujemy również, że nastąpiła zmiana adresu siedziby. Wszelką korespondencję prosimy kierować pod adres:

Zagłębiowska Izba Gospodarcza
ul. Sienkiewicza 6a
41-300 Dąbrowa Górnicza