LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Start

Rozdano nagrody dla zwycięzców I etapu 6. edycji Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

25 lutego 2020r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w I etapie Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, spośród uczniów ze szkół ponadpodstawowych z właściwości miejscowej Oddziału ZUS w Sosnowcu.

Zagłębiowska Izba Gospodarcza jako jedyna instytucja z całej Polski wsparła organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olimpiadę organizowaną od wielu lat pod nazwą:" Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".

Jako instytucja zrzeszająca przedsiębiorców uznaliśmy, że tak dobre wyniki uzyskane przez uczniów w I etapie Olimpiady zasługują na specjalne wyróżnienie. Nagrodzeni uczniowie uczęszczają do szkół w Jaworznie, Sosnowcu, Zawierciu i Dąbrowie Górniczej. W wydarzeniu wzięła udział dyrekcja oddziału ZUS z Sosnowca, kierownictwo oraz pracownicy inspektoratów. Wiedza, którą wykazali się zwycięzcy I etapu, z pewnością okaże się przydatna w rozwijaniu przedsiębiorczości, co jest jednym z celów Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.  Warto przy tej okazji wspomnieć, że Zagłębiowska Izba Gospodarcza na podstawie podpisanego w 2019 roku porozumienia- współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wspólnie organizujemy szereg inicjatyw o charakterze edukacyjnym i społecznym.

To już kolejna inicjatywa społeczna  powołanego w 2019r. zarządu Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej. Cieszymy się, że  podczas Balu Charytatywnego Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, który zorganizowany został 2 lutego br. w Pogoria Residence, w czasie aukcji udało się zebrać rekordową kwotę 100 tysięcy złotych, która w całości przekazana została na rzecz podopiecznych Fundacji „Godne Życie” z Dąbrowy Górniczej. Fundacja wspiera dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych  realizowana jest pod hasłem  „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. Współorganizatorami Olimpiady są szkoły ponadpodstawowe biorące udział w programie edukacyjnym Organizatora pn. „Lekcje z ZUS”, które zgłoszą uczestników do udziału w Olimpiadzie w terminie wskazanym przez Organizatora. Olimpiada (każda edycja) przebiega w trzech etapach:

  1. I etap – szkolny
  2. II etap – wojewódzki (który odbędzie się 20 marca 2020r. w województwie śląskim w siedzibie Oddziału ZUS w Chorzowie.
  3. III etap – centralny (finał Olimpiady)